กรอบรูปงานศพ
Make your own free website on Tripod.com

กรอบรูป

	กรอบรูปสำหรับตั้งหน้าศพ ต้องจัดดอกไม้ให้ดูสวยงามเช่นเดียวกับการจัดดอกไม้หน้าศพ 
	แต่เดิมนิยมจัดรอบกรอบรูปอาจจะต้องการปิดบังไม้กรอบรูปซึ่งอาจจะเก่าหรือไม่สวย 
	ดังนั้นจึงนำมาจัดกรอบรูปนี้ไว้เพื่อความสวยงาม 
	
	ส่วนประกอบ	
1. เย็บสวน 2. เย็บแบบ 3. ประดิษฐ์ช่อดอกกุหลาบ 4. ดอกข่ากุหลาบ 5. จัดกรอบรูป
	วัสดุอุปกรณ์
		1. ดอกกุหลาบ 100 ดอก
		2. ดอกพุด 1 ลิตร
		3. ดอกรัก 1 ลิตร
		4. ดอกหงอนไก่ 2 ช่อ
		5. ใบโปร่งฟ้า 25 ก้าน
		6. ใบเฟิร์นนาคราช 20 ก้าน
		7. กาบกล้วยยาว 24 นิ้ว		
8. ใบตอง 3 ทาง 9. ด้ายหลอดสีขาว สีเขียว 10. เข็มมือ 11. โอเอซิส 1/2 ก้อน 12. ลวดกรงไก่ 10 นิ้ว 13. ลวดเบอร์ 18,24 14. เชือกฟาง 15. ไม้ต่อก้าน 16. ฟลอร่าเทปสีเขียว
	วิธีทำ
	1.เย็บสวน
		วิธีเย็บสวนได้เคยทำมาแล้วในเรื่องคลุมไตรและคลุมเทียน
	จะแตกต่างกันอยู่ที่ขนาดและดอกไม้ที่เลือกมาเย็บสวนดังนี้
		1.1 ใช้กาบกล้วยตัดกว้างและยาวเท่าขนาดของกรอบรูป ด้านยาว 2 ชิ้น
	และด้านกล้างด้านบน 1 ชิ้น ขนาดโต 1 นิ้ว รวม 3 ชิ้น
		1.2 ใช้ใบโปร่งฟ้าเย็บสลับดอกหงอนไก่เช่นเดียวกันทั้ง 3 ชิ้น
	
	2. เย็บแบบ
		2.1 เย็บแบบรูปหัวใจและรูปกลีบแหลมได้นำมาจัดเรื่องพวงหรีดไว้แล้วเปลี่ยน
	แต่ขนาดของกลีบจะเล็กลงตามแบบ  ฉีกใบตองตัดแบบจำนวน 4 ชิ้น วางลายขัดกันตัดทั้งหมด
	12 ชิ้นได้ดอกไม้ 1 ดอก
		2.2  ตัดลวดเย็บ ลวดตรึงกับใบตองก่อนเริ่มเย็บแบบ
		2.3 เย็บแบบริมกลีบด้วยดอกพุดหรือกลีบดอกรัก
		2.4  ต่อจากริมกลีบเย็บด้วยกลีบกุหลาบจนเต็มกลีบ ทำเช่นเดียวกัน 3 กลีบ
		2.5 เย็บแบบรูปกลีบจำนวน 12 กลีบทำเช่นเดียวกันกับวิธีเย็บแบบ
		2.6 ดอกพุดตัดให้สั้นร้อยใส่ลวดทำเกสร นำกลีบ ก เข้ากลีบดอก 3กลีบเป็นหนึ่งดอก
	พันด้วยฟลอร่าเทปสีเขียว
		2.7  นำแบบ ข เข้าช่อดอกเช่นเดียวกับแบบ ก. จำนวน 3 กลีบ ต่อหนึ่งดอก
	 ทำทั้งหมด 3 ดอกส่วนที่เหลือไว้แซม
	
	3. ประดิษฐ์ช่อดอกพุด
		3.1 ตัดลวดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 21 เส้นมัดรวมช่อติดกับลวดเบอร์ 18  ตัดยาว
	10 นิ้วเป็นก้าน  พันด้วยฟลอร่าเทป ทำเช่นเดียวกันจำนวน 8 ช่อ	
3.2 ตัดลวดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 15 เส้น มัดเป็นช่อเล็กอีก 7 ช่อ 3.3 นำดอกพุดใส่ลวดทุกเส้นกระจายเป็นดอกสีขาวเล็กๆ
	4. ดอกข่ากุหลาบ
		ดอกข่ากุหลาบมีวิธีทำเช่นเดียวกับการทำดอกข่าอุบะในเรื่องมาลัยบ่าว-สาว
	หรือคลุมไตรคลุมเทียน นำมาต่อก้านยาวด้านลวดเสริมใบโปร่งฟ้าเป็นกลีบเสี้ยงโคน
	ดอกเล็กน้อยพันก้านลวดด้วยฟลอร่าเทป
	
	5. จัดกรอบรูป
		5.1 โอเอซิสแช่น้ำแล้วใช้ลวดกรงไก่หุ้มโอเอซิสใช้ลวดยึดให้ติดกัน
		5.2 มัดโอเอซิสติดกับขาตั้งติดสวนกับกรอบรูปสามด้านใช้ลวดมัดติดกับตะปู 
	ด้านล่างปักใบเฟิร์นนาคราช
		5.3 นำดอกไม้ที่เตรียมไว้ปักตามจุดต่างๆตามสัญญลักษณ์ให้เป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม
	เสร็จแล้วใช้ใบโปร่งฟ้าปักแซมบังโอเอซิสอีกครั้ง
	
หน้าหลัก ย้อนกลับ ถัดไป