Make your own free website on Tripod.com

กระทงดอกไม้


กระทงดอกไม้ หมายถึงกระทงใส่ดอกไม้และมีกรวยครอบ โดยมากจัดอยู่บน ธูปเทียนแพเสมอ บางคนเรียกกระทงดอกไม้ว่า กระทงไหว้ เพราะส่วนใหญ่จะนำไป ไหว้ กระทงดอกไม้มีการประดิษญ์กันหลายแบบ มีทั้งแบบธรรมดา และแบบที่ตบแต่ง สวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะนำไปใช้

วัสดุและอุปกรณ์
1. ใบตอง 3 ทาง
2. ดอกกุหลาบ 7 ดอก
3. ดอกเยอร์เบรา 2 ดอก
4. ใบโปร่งฟ้า
5. ก้านผักตบชวาหรือก้านกล้วย
6. ก้านมะพร้าว
7. ผ้าเช็ดใบตอง
8. ด้ายเบอร์ 60 สีเขียวขี้ม้า สีแดง
9. กรรไกร, มีด
10. เข็มมือ, เข็มหมุดหัวเล็ก
11. ธูปเทียนแพ
12. ริบบิ้นทองขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 เมตร
13. พาพร้อมผ้าคลุม

ขั้นตอนการทำ
1. กลีบบัวสัตตบงกช ฉีกใบตองกว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว จำนวน 57 ชิ้น พับกลีบบัวตามขั้นตอน
2. สารตะขาบ ฉีกใบตองกว้าง 1/8 นิ้ว ยาวตามใบตองจำนวน 2 เส้น นำมาถักสายตะขาบยาว11นิ้ว ใช้สำหรับปิดบริเวณฐานของกรวยใบตองให้เกิดความงาม
3. การทำกลีบหักคอมาและการประกอบรูปกระทง ฉีกใบตองกว้าง 1 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว จำนวนสี่สิบชิ้น พับกลีบหักดอกมาต่อกันเป็นวงกลม ตบแต่งปากกระทงด้วยใบตองด้านสีนวล กระทงสูง 2 นิ้ว
4. กรวยปิดกระทง ฉีกใบตองกว้าง 7 นิ้ว ยามตามใบจำนวนสองชิ้น นำมาเรียงประกบกันให้อ่อนอยู่กับแข็ง และแข็งอยู่กับอ่อนม้วนทำกรวยให้ฐานของกรวยใหญ่พร้อมครอบปากกระทงได้
5. มัดและเย็บดอกข่า ฉีกใบตองกว้าง 1 1/2 นิ้ว ม้วนทำกรวยเล็กผูกและเย็บให้แน่นไม่หลุดง่าย ปลิดกลีบกุหลาบด้วยมือเบาๆ นำกลีบกุหลาบประกอบเข้ารูปทรงดอกข่า ดังนี้
แถวที่ 1 จำนวน 2 กลีบ(แบบพนม)
แถวที่ 2 จำนวน 3 กลีบ
แถวที่ 3 จำนวน 4 กลีบ
แถวที่ 4 จำนวน 4 กลีบ
มัดให้กลีบสับหว่างกัน ถ้าต้องการดอกใหญ่ก็เพิ่มชั้นการมัดได้ ต่อก้านดอกข่าด้วยก้านมะพร้าว พันด้าย ฟลอร่าเทปนำไปประดับในกระทงโดยมีใบโปร่งฟ้าเข้าช่วย

ประโยชน์ของกระทงดอกไม้
1. ใช้บูชาพระ
2. นำเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
3. ลาอุปสมบท
4. ใช้แทนกรวยอุปัชฌาย์
5. ไหว้ผู้ใหญ่หลังพิธีแต่งงาน
6. ขอขมาลาโทษ