Make your own free website on Tripod.com

บายศรีปากชาม

การเรียนทำบายศรีนั้นคนโบราณกล่าวว่าต้องไหว้ครูก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ทำ ทั้งนี้มีความปราถนาให้ศิษย์มีครู ระลึกถึงพระคุณของผู้ริเริ่มงาน ในครั้งแรก ที่ริเริ่มสอนครูจะทำให้ดู หรือบางกรณีก็จับมือพับใบตอง และประกอบเข้ารูปทรงโดย หวังให้ผู้เรียนไม่ทำผิดพลาดจากแนวทางของครูเพื่อจะได้รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์สืบต่อไป

วัสดุและอุปกรณ์
1. ใบตอง
2. กล้วยน้ำ (ใช้กล้วยน้ำว้าแทนได้) 1ผล
3. แตงกวา (หาขนาดให้เท่ากับกล้วย) 1 ผล
4. ดอกบานไม่รู้โรย (สีชมพูหรือสีแดง) 6 ดอก
5. ดอกพุดตูม 15
6. ไข่เป็ดต้ม (เลือกขนาดเล็ก) 1 ฟอง
7. ข้าวสุกปากหม้อ (ข้าวที่สุกแล้วอยู่ส่วนบนของหม้อ)
8. ผ้าหมาดที่สะอาดใช้เช็ดใบตอง
9. ชามบายศรี
10. ไม้ไผ่เหลายาว 4 นิ้ว เท่ากัน 3 อัน, 9 นิ้วเท่ากัน 1 อัน, 2นิ้วเท่ากัน 1 อัน, 1 นิ้วเท่ากัน 18 อัน

ขั้นตอนการทำ
1. ตัวแม่ นำใบตองขนาด 4 นิ้ว ม้วนทำกรวยเล็กริมแข็งอยู่ด้านใน ใบตองสีเข้มอยู่ด้านนอก ทำอย่างนี้ 3 ตัว
2. การนุ่งผ้า นำใบตองขนาด 3 นิ้ว พับริมสองข้างลงมาตรงกลางเป็นยอดแหลม นำไปนุ่งตัวแม่
3. ตัวลูก นำใบตองขนาดกว้าง 3 1/2 นิ้ว พับทางริมแข็งห้าครั้ง พับทางริมอ่อนสองครั้งพับใหญ่กว่าทางริมแข็งเล็กน้อย
เพื่อจะได้พับกลับให้เกิดความงามขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้ด้ายเย็บทำจนครบ 15 ชิ้น
4. ประกอบตัวบายศรี วางตัวลูกทาบติดกับตัวแม่แล้ว ปลายตัวลูกตัวที่หนึ่งต่ำกว่าตัวแม่ 1 นิ้ว นุ่งผ้า นุ่งตัวแม่และตัวลูกรวมกัน ลูกตัวที่สอง
ทาบติดกับลูกตัวที่หนึ่งที่นุ่งผ้าแล้ว ปลายลูกตัวที่สองต่ำกว่าปลายลูกตัวที่สามต่ำกว่าปลายตัวลูกตัวที่สองประมาณ 1/2 นิ้วเช่นกัน

หน้าหลัก ย้อนกลับ
ถัดไป