Make your own free website on Tripod.com

การจัทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า

การจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า มีผู้นิยมจัดกันมาก จะจัดโดยใช้ดอกไมนิดเดียวกัน สีของดอกไม้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือจักดอกไม้หลายชนิดตามแต่ผู้ ตามแต่ผู้จัดจะกำหนด ผู้จัดควรเลือกดอกไม้ ใบไม้และสีของดอกไม้นำมาจัดดัดแปลงให้เหมาะสมกับงานและสมัยนิยม

1. อุปกรณ์ที่ใช้
1.1 แจกันทรงเตี้ย
1.2 โอเอซิส
1.3 เทปเขียว

2. ดอกไม้และใบไม้
2.1 ดอกลินลี่ 1 ดอก
2.2 ดอกไลอาทริส 2 ช่อ
2.3 ดอกสเปรย์คาร์เนชั่น 1 ดอก
2.4 ดอกเบญจมาศ 1 ช่อ
2.5 ดอกกุหลาบ 3 ดอก
2.6 ใบเล็บครุฑกระจก 2 ใบ
2.7 ใบพลูด่าง 2 ใบ
2.8 ใบโปร่งฟ้า 15 ใบ
2.9 ใบเฟิร์นก้างปลา 10 ใบ

3. ขั้นตอนการจัดแจกันทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า
3.1 เตรียมตัดโอเอซิสที่แช่น้ำแล้วจัดลงแจกันให้เรียบร้อย
3.2 ปักดอกไลอาทริสเป็นความสูงของสามเหลี่ยม ด้านซ้ายปักสเปรย์คาร์เนชั่น ด้านขวาปักใบเฟิร์น ด้านหน้าปักดอกลิลลี่เน้นความลึกของสามเหลี่ยม
3.3 ปักดอกเสริมด้วยดอกมัมสีม่วงดอ่อนด้านล่าง
3.4 ใช้ใบเฟิร์นกระจกปักด้านล่างบังโอเอซิสเพื่อเพิ่มความงามให้เด่นขึ้น
3.5 แซมใบพลูด่างด้านขวาและเติมใบโปร่งฟ้าปิดโอเอซิสให้เรียบร้อย

หน้าหลัก ย้อนกลับ