อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้
Make your own free website on Tripod.com

อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้

ภาชนะในการจัดดอกไม้
ภาชนะในการจัดดอกไม้มีหลายชนิด ผู้จัดต้องเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานและโอกาสต่างๆ ที่จะใช้ ภาชนะที่ใส่ดอกไม้เรานิยมเรียกว่า แจกันแบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือแจกันทรงสูงและแจกันทรงเตี้ย แจกันทรงเตี้ยมีความกว้างมากกว่าส่วนสูง ความกว้างประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร สำหรับแจกันทรงสูงมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง ความสูงขนาดมาตรฐาน 34 เซ็นติเมตรปากกว้างไม่ต่ำกว่า 10 เซ็นติเมตร ชนิดของแจกันมีหลายชนิดหลายแบบ นอกจากแจกันเครื่องปั้นดินเผาแล้วมีแจกันที่ทำด้วยโลหะ กระเบื้องเคลือบ แก้ว ขอนไม้ ไม้ไผ่ น้ำเต้าแห้งเครื่องจักรสาร ตระกล้า กระเช้า สีของแจกัน ควรเลือกสีกลาง ๆ ไม่ฉูดฉาด มีลวดลายมากเกินไป แจกัน สีหม่น ๆดีกว่าสีสดใส สัดส่วนมองดูมั่นคง หากเป็นแจกันแก้วควรเลือกชนิดเป็นแก้วทึบแสง แบบเรียบ เพื่อใช้ได้หลายโอกาส ไม่เบื่อง่าย ถ้าเป็นแจกันทรงสูงบางชนิดที่ตั้งได้และแขวนได้ ทำให้นำไปใช้จัดได้หลายโอกาส
การเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดดอกไม้
ในการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากแจกันแล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆอีก ดังนี้
1. ตะปูเหล็ก (ที่ปักดอกไม้) ควรเลือกที่ไม่เป็นสนิม ช่องโลหะต้องถี่และแหลมนอกจากนี้ควรมีน้ำหนักเหมาะสมกับขนาด
2. โฟมสำหรับจัดดอกไม้ (OASIS หรือ FLORAL FOAM) ปัจจุบันนี้นิยมใช้พลอรัลโฟมจัดดอกไม้ เพราะช่วยให้จัดได้อย่างรวดเร็ว และง่าย ก่อนนำไปใช้รัลโฟมต้องนำ
แช่น้ำประมาณ 1ชั่วโมง อย่ากดฟลอรัลโฟมลงในน้ำ เพราะฟองอากาศจะค้างอยู่ในโฟม เมื่อปักดอกไม้จะทำให้ดอกไม้เหี่ยวเร็ว
3.กรรไกร สำหรับตัดก้านดอกไม้ ตอ้งคมและไม่เป็นสนิม กรรไกรตัดผ้าหรือตัดริบบิ้นควรแยกกัน
4.ฟรอร่าเทป (FLORA TAPE )ใช้พันเพื่อปกปิดเส้นลวดหรือก้านดอกไม้
5.เทปกาว (TAPE SCOTT TAPE )ใช้เป็นตัวยึดฟรอรัลโฟมให้ติดกับภาชนะ
6.ลวดตาข่ายหรือกรงไก่ เป็นลวดแผง ลักษณะเป็นช่อง ๆขนาดประมาณ 1นิ้วX 1 นิ้ว ตาข่ายขนาดนี้เป็นขนาดที่เหมาะกับงานจัดดอกไม้ ง่ายต่อการใช้คลุมฟรอรัลโฟม เพื่อกันมิให้แตกหรืหักขณะปักดอกไม้
7.ลวดมีหลายขนาดและหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานลวดเบอร์ 30จะเล็กที่สุด และเบอร์ลวดจะเป็นเลขคู่ 28 ,26,24,22 แล้วแต่จะเลือกขนาดหน้าหลัก ย้อนกลับ
ถัดไป