Make your own free website on Tripod.com

พานของหมั้น


ของหมั้นคือแหวนหรือเครื่องประดับตกแต่งอื่นๆ รวมเป็นชุดครบ แล้วแต่ความต้องการของผู้จัดทำ ส่วนมาก จะนิยมใช้แหวนหมั้นซึ่งฝ่ายชายจะนำมาหมั้นฝ่ายหญิง
ไว้ก่อนการสมรส และจัดทำดอกไม้สำหรับวางรองรับกล่องแหวน เพื่อให้เกิดความสวยงามและดูมีค่ามากกว่าจะนำไปมอบให้โดยไม่มีพิธีการ

วัสดุ-อุปกรณ์
1. ดอกบานไม่รู้โรยสีแดง 1/2 กิโลกรัม
2. ดอกบานไม่รู้โรยสีชมพู 1/2 กิโลกรัม
3. ดอกรักขาว 1/2 กิโลกรัม
4. ขี้เลื่อย
5. พาน
6. กล่องแหวนหมั้น

ส่วนประกอบพานหมั้น
1. จัดพาน
2. ร้อยอุบะ
3. จัดวางกล่องแหวน

หน้าหลัก ย้อนกลับ