Make your own free website on Tripod.com

ทรงแนวนอน


การจัดดอกไม้ทรงแนวนอนนิยมใช้แจกันทรงเตี้ยเป็นส่วนมากเพราะเหมาะสมกับรูปแบบดอกไม้ที่จะนำมาใช้จัดถ้าเป็นประเภทกล้วยไม้อาจจะใช้ แจกันทรงสูงบ้าง เพื่อให้กล้วยไม้ย้อยลงมาทำให้ดูงามไปอีกแบบหนึ่ง

1. อุปกรณ์ที่ใช้
1.1 แจกันทรงสูงไม่เกิน 8 นิ้ว
1.2 โอเอซิส
1.3 เทปเขียว

2. ดอกไม้และใบไม้
2.1 ดอกออนซิเดียม (ONCIDIUM) 10 ก้าน
2.2 เบญจมาศชนิดช่อ 3 ช่อ
2.3 ดอกอัลสดตรมีเรีย 3 ช่อ
2.4 ดอกแอสเตอร์ 3 ช่อ
2.5 ใบเฟิร์นก้างปลา 10 ใบ
2.6 ใบโปร่งฟ้า 5 ใบ

3.วิธีจัดทรงแนวนอน
3.1 เตรียมโอเอซิสบรรจุในแจกันให้สูงกว่าขอบแจกัน 1 นิ้วเจียนสันออกยึดเทปกาวติดกับแจกัน
3.2 เลือกดอกกล้วยไม้ ช่อยาวปัก 2 ด้านให้มีความยาวเท่ากับหนึ่งถึงหนึ่งเท่าครึ่ง ความสูง+ความกว้างหาร2 ถ้าช่อดอกมีน้อยให้รวมช่อให้มากขึ้นปักด้านข้าง 2 ข้าง
3.3 เลือกดอกอัลสโตรมีเรียปักตรงกลางตัดก้านดอกยาวประมาณ 5 นิ้วช่อด้านข้างตัดดอกเบญจมาศนำมาปักแซมในช่วงกลาง
3.4 เติมดอกแอสเตอร์สีม่วงแซมตามซ่องว่างตรงกลาง ด้านซ้ายด้านขวาให้เท่ากัน
3.5 เติมใบเฟิร์นและใบโปร่งฟ้าตามช่องว่างให้สวยงาม

หน้าหลัก ย้อนกลับ