Make your own free website on Tripod.com

มาลัยบ่าวสาว

มาลัยบ่าวสาวเป็นมาลัยคล้องคอบ่าวสาวในวันแต่งงาน ในขณะที่จะเริ่มรดน้ำสังข์แขกผู้ใหญ่ซึ่งได้รับเชิญมาเป็นประธานในงานจะเป็น ผู้สวมพวงมาลัยให้คู่บ่าวสาว สมัยก่อนจะใช้เป็นมาลัยกลมลายเกลียว ซึ่งแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียว ต่อมาดัดแปลงเป้นมาลัยตัวหนอนซึ่งมีหัวท้ายเรียวงามใช้ ลวดลายภายในพวง มีการเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันนิยมใช้มาลัยโซ่หรือมาบัยเย็บแบบเป็นรูปหัวใจบางครั้งก็ใข้มาลัยโซ่รักไม้รู้โรย คือ ใช้มาบัยที่ทำด้วย ดอกรักและดอกบานไม่รู้โรย แต่ในที่นี้จะอธิบายวิธีทำมาลัยบ่าวสาวด้วยมาลัยคล้องรักซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
1. ริบบิ้นทองทำโบว์
2. มาลัยแบน
3. มาลัยกลมดอกรัก
4. มาลัยซีกขั้วรัก
5. อุบะพู่
วิธีทำ
ใช้ริบบิ้นยกลายทองขนาด 1 นิ้ว ความยาวของโบว์ใช้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีขนาดไม่เท่ากัน ตามปกติเจ้าสาวจะเตี้ยกว่าเจ้าบ่าวจึงควรติดริบบิ้น
ให้มีขนาดสั้นกว่าเจ้าบ่าวเล็กน้อย
ส่วนประกอบโบว์
1. ริบบิ้นคล้องคอตัด 1 เส้น ยาวประมาณ 20 นิ้วสำหรับเจ้าสาว ส่วนเจ้าบ่าวตัดยาว 22-24 นิ้ว ดูขนาดความสูงเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม
ใช้เข็มร้อยด้ายเนารูดปลายริบบิ้นทั้งหัวท้ายปล่อยด้ายไว้ผูกต่อมาลัยยาวประมาณ 3 นิ้ว ทบด้ายเป้น 4 เส้น ในภาพรูป ก.
2. ตัดริบบิ้นทำโบว์ยาว 7 1/2 นิ้วจำนวน 4 เส้น จับทบเข้าหากัน ใช้เข็มเนาตรงกลางริบบิ้นรูดติดกันเป็นคู่ใช้สองชายรวมเป้น 2 คู่
3. ตัดริบบิ้นสำหรับทำหางโบว์ ตัดริบบิ้นยาว 7 นิ้ว จำนวน 2 เส้น พับริบบิ้นเป็นหางปลา นำไปเย็บติดกับโบว์ที่รูดไว้ในข้อ 2
4. ใช้ริบบิ้นพับกุหลาบติดข้างละ 1 ดอก โดยวิธีการบิด จำนวนครั้งที่บิดขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของดอก ใช้ริบบิ้นดอกกุหลาบประมาณ 15 ครั้ง
ในที่นี้ใช้ริบบิ้นยาวประมาณ 14 นิ้ว 5. นำโบว์เย็บติดกับสายริบบิ้นทั้งสองข้างให้เรียบร้อยตามรูป จ.ทำแบบเดียวกันอีก 1 เส้นถ้าเส้นที่ตัดทำเป็นของเจ้าสาวก็ต้องทำเช่นเดียวกันเป็นของเจ้าบ่าวอีก 1 เส้น

หน้าหลัก ย้อนกลับ